Biography

Author Picture

Dionísio Pereira

Dionísio Pereira (A Coruña, 1953), licenciado en Ciencias Económicas e investigador especializado nos movementos sociais na Galiza contemporánea. Autor de Loita de clases e represión franquista no mar 1864-1939 (2010), José Pasín Romero. Memoria do proletariado militante de Compostela (2012, 2016), Emigrantes, exilados e perseguidos: a comunidade portuguesa na Galiza 1890-1940 (2013), entre outras obras.